Ga naar inhoud

rowi

Leden
 • Aantal items

  4
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Community reputatie

0 Neutraal

Over rowi

 • Titel
  Koolstof
 1. hypothese tektonische activiteit

  Verdere ontwikkeling. De snelheid van de aarde in haar orbit om de zon is groter in het perihelium dan in het afhelium zodat de noordelijke tensor een ongeveer 5% grotere kracht heeft dan de zuidelijke (het noordelijk halfrond staat afgekeerd van de zon in het perihelium). Dit kan de globale noordelijke verplaatsing van de continenten verklaren. Geohistoriek. De energie die door de centrifugaal tensor gegenereerd wordt kan zich omzetten ofwel in continentverschuiving (horizontale omzetting) ofwel door oplopende druk aan de randen in orogenese ( verticale omzetting) . Horizontale én verticale omzetting is mogelijk als de continenten uiteen gedreven zijn zoals nu, bij pangea is enkel verticale omzetting mogelijk. Door de sterke randorogenese in pangea ontstonden de Rocky Mountains en de Andes die door asymmetrische zwaartekrachtbelasting pangea weer uiteen deden vallen . Zo ontstaat een cyclus van pangea - randorogenese - uiteenvallen - continentendrift - nieuw pangea. Deze cyclus voltrekt zich ongeveer iedere 200 miljoen jaar. De oplopende druk in de oceaangroeven veroorzaakt niet enkel orogenese aan de oceaanranden maar ook magmaërupties in de groeve zelf vooral in de noordelijke helft waar de tensor het krachtigst is, iets wat wij nu reeds zien gebeuren bij IJsland. De toenemende massa in deze zones blokkeert verder de magmastroom waarbij de druk in de groeven verder toeneemt met toenemende orogenese, toenemende randbelasting waardoor pangea uiteindelijk moet uiteenvallen. De oudste thans nog herkenbare orogenese is de caledonische voor ongeveer 500 miljoen jaar. De oceaangroeve lag toen vermoedelijk waar zich nu de grote Afrikaanse slenk bevindt. De thans nog aanwijsbare restanten van de caledonische orogenese liggen mooi symmetrisch aan de noordkant van deze groeve. Hierna ontstond de Indische groeve die, voor ongeveer 300 miljoen jaar, bij de noordelijke obstructie de hercinische orogenese in gang zette. Het Oeral gebergte met zijn aparte geologie is een restant van de Indische groeve (noordelijk van de obstructie) en ligt nog mooi in het verlengde ervan. Hierna ontstond midden de panthallassa de pacific groeve die bij obstructie ter hoogte van Alaska ( het equivalent van IJsland ) de alpiene orogenese veroorzaakte. Na het uiteenvallen van pangea ontstond de Atlantische groeve die thans de continenten verplaatst (uiteendrijft of samendrijft, afhankelijk vanuit welk standpunt je kijkt). Het afbreken van Indië van Antartica is het gevolg van randorogenese ,de uitzonderlijke snelle noordelijke verplaatsing is veroorzaakt door de kanteling van het zwaardere noordelijke deel in de asthenosfeer waardoor het meer onderhevig was aan de grotere noordelijke tensor. Deze hoge snelheid met dus zeer hoge kinetische energie deed bij de botsing met Azië de Himalayaketen ontstaan. De westelijke verplaatsing van Noord-Amerika dreef dit continent over de pacific groeve die thans via de St. Andreas groeve eindigt in de cul-de-sac van Yellowstone.
 2. hypothese tektonische activiteit

  Commentaar. Deze 'Rowi hypothese' is een poging om met de kosmische krachten tot een globale beschrijving te komen van de tektonische activiteit op aarde en vertrekt niet van inwendige krachten zoals convectiestroming door de inwendige aardwarmte (hypothese van Holmes) . Thermische convectie bestaat, moet bestaan volgens de wetten van de thermodynamica en draagt bij aan het vertikaal deel van de magmastroming maar de richting van de stroming wordt bepaald door uitwendige kosmische krachten. Deze theorie leidt tot een betere verklaring van de geografische distributie van de diverse vormen van tektonische activiteit. De werkzame krachten vinden hun oorsprong in de schuine stand van de aardas t.o.v. het rotatievlak rond de zon. Die schuine stand wordt toegeschreven aan de botsing van de aarde met "Theia" waarbij de maan ontstond en waarbij door de enorme klap de aarde schuin ging staan. Uiteindelijk moet , door interne wrijving met energiedissipatie de aarde evolueren naar een eindstadium van synchrone en stabiele rotatie rond de zon (zoals de maan thans rond de aarde draait) maar dit proces zal vermoedelijk nooit voltooid raken aangezien het nog tientallen miljarden jaren duurt voor de aarde terug in deze evenwichtstoestand raakt. Om het met een metafoor uit te drukken: tektonische fenomenen zijn naweeën van de geboorte van haar (veel te groot) kind waarvan moeder aarde en haar bewoners nog niet zo snel af zijn....En om de metafoor door te trekken: de magmastroom is als de bloedstroom van moeder aarde, aangedreven door een hartslag van 6 maand, de oceanische groeven zijn bloedende scheurtjes in de slagaders en de bergketens errond bloedstolsels...
 3. global warming

  Twee miljoen jaar terug sloot zich de opening tussen Noord- en Zuid-Amerika door tectonische activiteit.Dit veroorzaakte een drastische afkoeling in het noordelijk halfrond met ijstijden als gevolg gedurende episodes van verminderde zonnestraling volgens de gekende Milankovitsch cycli. Ijsvorming deed zich evenwel niet voor over heel het noordelijk halfrond tijdens de koudecycli maar enkel in de gebieden beinvloed door de golfstroom. Er is geen reden om aan te nemen dat de Milankovitsch cycli zich niet voordeden in het Tertiair dat eindigde 2 miljoen jaar terug maar toch veroorzaakten die geen ijstijd. Dit wijst op een grotere activiteit van de golfstroom met b.v. groei van subtropische planten tot Noorwegen. Aangezien het waterniveau van de pacific ter hoogte van Panama ongeveer een halve meter hoger is dan dat van de Atlantische oceaan was er continue instroom van tropisch warm water die zich aansloot bij de golfstroom zoals wij die nu kennen. Er viel als het ware twee miljoen jaar terug een van de twee golfstroommotoren uit, een proces dat zich overigens langzaam voltrok met dus ook een langzame daling van de temperatuur tijdens het Tertiair in de gebieden beinvloed door de golfstroom. De openining van het Panamakanaal in 1914 markeert een plotse temperatuuromslag in de gebieden onder invloed van de golfstroom cfr. grafiek Wikipedia Global Warming. Het openen van de sluizen voor de thans meer dan 10.000 schepen die jaarlijks door het kanaal passeren brengt als het ware telkens een druppel warm tropisch pacificwater bij de golfstroom. Deze situatie is analoog aan die in het Tertiair maar verschilt er uitraard kwantitatief grondig van .Toch kan zij bijdragen aan de opwarming van de gebieden onder invloed van de golfstroom,in ieder geval is deze tendens minder duidelijk in gebieden niet onder invloed van de golfstroom. Er moet hiebij ook rekening gehouden worden met het feit dat de watermassa van de aarde 98% van de warmteenergie van het aardoppervlak bevat, een minieme variatie in watertemperatuur heeft dus uitgesproken effecten op de luchttemperatuur.
 4. Hypothese over de krachten die de magmastroming en de eraan verbonden tektonische activiteit op aarde bepalen. "The driving forces remain enigmatic" aldus de Encyclopedia Brittanica. Het blijft wetenschappelijk verantwoord nieuwe hypotheses te formuleren. 1. De aandrijvende krachten. Voor berekeningen van gravitatiekracht en middelpuntvliedende kracht t.o.v. de zon stelt men de aarde dikwijls voor als een puntmassa waarbij beide krachten elkaar in evenwicht houden maar in werkelijkheid is de aarde een sfeer met een radius van 6371 km . Door de schuine stand van de aardas t.o.v. het omwentelingsvlak rond de zon staat het noordelijk of zuidelijk deel van de aarde ieder half jaar afwisselend dichterbij of verderaf van de zon waardoor de omwentelingssnelheid verschilt en daardoor ook de centrifugale kracht waardoor een noord-zuid tensor ontstaat. Voor het noordelijk halfrond b.v. bevindt zich op 21 december het maximum van de tensor op de kreeftskeerkring die dan het verst van de zon afstaat en de hoogste omwentelingssnelheid rond de zon heeft . Voor het zuidelijk halfrond is b.v. de maximale tensor op 21 juni gelokaliseerd op de steenbokskeerkring die dan het verst vande zon staat ,etc. De noord-zuid componenten zijn afwezig op de equinox waarna beide vanuit de evenaar in tegengestelde richting afwisselend naar de kreefts- of steenbokskeerkring op en af migreren gedurende 6 maand met maximale kracht bij de zonnewende. De lange periode van 6 maand resulteert in een grote energieoverdracht die de vloeibare componenten van de aarde, water en magma, in beweging brengt. De maximale kracht van de centrifugale tensor is ongeveer 100 x groter dan de kracht van de getijdentensor van de zon die zelf ongeveer half zo groot is als die van de maan. In de oceanen is de noord - zuid tensor verantwoordelijk voor de zesmaandelijkse variatie van het waterpeil. De periode van de noordelijke en zuidelijke tensor is voldoende lang om een magmastroom in gang te zetten in noordelijke of zuidelijke richting. Rond de evenaar ontstaat er tegelijk een opwaartse stroom die ondersteund wordt door convectie uit de diepere warmere lagen van de mantel. In noordelijke en zuidelijke richting daalt de magmastroom in de mantel door afkoeling. Op die wijze ontstaat in het noordelijk en zuidelijk deel van de aardmantel een circulatie van magma, in verticale richting opwaarts rond de evenaar, afbuigend noordelijk of zuidelijk, door afkoeling geleidelijk terug dalend in de mantel. In het op-en neergaande deel van stroming werkt tegelijk een verticale kracht (convectie) en een horizontale kracht (noord- zuid vector) waardoor turbulentie ontstaat. De lithosfeer t.h.v.de oceanen is dunner dan t.h.v. de continenten waardoor de magmastroom vooral onder de oceanen plaatsvindt . Aangezien het profiel van de lithosfeer t.o.v. de onderliggende asthenosfeer ongeveer een spiegelbeeld is van dat van het aardoppervlak (wet van Archimedes) stroomt het magma onder de oceanen als in een omgekeerde rivierbedding met de omgedraaide continenten als randen. De globale vorm van de oceanen bepaalt de aard van de noord-zuid stroming: laminair zoals in een conus, turbulent bij onregelmatige vorm, in een vortex bij koepelvorm.Bij een laminaire stroming is de stromingssnelheid het grootst in het centrum van de doorsnede, meestal het midden van de oceanen, het traagst aan de continentranden; de wet van Bernoulli leert dat een radiale impuls de continentranden uiteendrijft. De stroming ondergaat het corioliseffect. De stroming veroorzaakt beweging van de tektonische lithosfeerplaten met aardbevingen, vulkanisme etc. door occlusie, frictie en sub-of supraductie. 2. Magmastroming onder de oceanen - invloed op de continenten. a. Atlantische oceaan. De globale conusvorm zowel van de Noord-atlantische als van de Zuid-atlantische oceaan bevordert een laminaire stroming zowel in het noordelijk als zuidelijk deel van de oceaan met egale zijdruk op de oostelijke en westelijke rand die de centrale mid-atlantische groeve uiteen drijft. De egale druk maakt dat de aangrenzende continenten vrij zijn van vulkanisch activiteit of aardbevingen, het uiteendrijven van de continenten kan als een harmonische energieomzetting gezien worden. Op de mid-atlantische breuklijn zijn op ritmische afstanden kleine dwarsbreuken -correlerend met draairichting van de stroming- aanwezig die de gemiddelde snelheid van het magma op ongeveer 50 m. p. u. bepalen. Rond de evenaar ontstaat in het opstijgend magma turbulentie met vulkanen: Kaap Verdië ... Noordelijk is er turbulentie in de dalende stroom met vulkanische activiteit cfr. IJsland. In de zuidelijke oceaan is er door het corioliseffect oostelijke afbuiging van de stroom onder Afrika met een noordelijke impuls op Afrika waarna de stroming aansluit bij die van de Indische oceaan. b. Indische oceaan. De globale conusvorm creëert een laminaire stroom met een egale verdeling van de druk. Zoals in de Atlantische oceaan ontstaat een mid-oceanische groeve met op egale afstand kleinere dwarsbreuken. Noordelijk bevindt zich de Arabische groeve. Opstijgend magma met turbulentie rond de evenaar veroorzaakt vulkanisme (Réunion...). Door corioliseffect is er afbuiging van de stroming in oostelijke richting tot onder Australië waarna de stroom aansluit bij die uit de zuidelijke Pacific. c. Pacific. De enorme grootte van de noordelijke pacific veroorzaakt een zeer krachtige stroming . In het evenaarsgebied is er vorming van talrijke vulkanische archipels in de turbulente opstijgende magmastroom. Door de noordelijke koepelvorm ontstaat drukopbouw waardoor op de rand van de pacific grote spanning ontstaat met als gevolg vulkanisme, aardbevingen en orogenese. Door de randorogenese ontstaat grote druk op de randen van de pacific plaat die fragmenteert en subductie ondergaat waardoor de pacific langzaam kleiner wordt tot een nieuw pangea zal ontstaan. In de zuidelijke pacific is er door de grootte ook zeer krachtige stroming die door het corioliseffect zuidoostelijk afbuigt. De vorm is globaal conisch met laminaire stroming en een oceanische groeve. De dwarsbreuken liggen gemiddeld verder uiteen dan in de Atlantische oceaan door de grotere stromingssnelheid die berekend kan worden op gemiddeld ongeveer 125m.p. u. Door de vernauwining van het stroomgebied op de hoogte van Nieuw-Zeeland ontstaat bijkomende stroomversnelling die ook in de hand gewerkt wordt door de aansluitende stroom uit de Indische oceaan met aan beide randen een krachtige zijdelingse impuls die plaatfragmentatie, subductie, aardbevingen en vulkanisme veroorzaakt: zuidelijk deel van de "ring of fire". De oceanische groeve wordt met een grote kracht uiteen gedreven met onderzeese gebergten rond de groeve die hoger zijn dan in de Atlantische oceaan, ze zet zich noordelijk door tot in de golf van Californië en de St-Andreasbreuk. In het turbulente neerdalend deel van de stroming ligt Vuurland, het zuidelijk equivalent van Ijsland, waarna de stroming zich aansluit bij die uit de zuidelijke Atlantische oceaan, zo een gesloten ring vormend rond Antartica. d. Platentektoniet, continental drift. De laminaire stroming in de Atlantische oceaan drijft Noord-Amerika westelijk, Eurazië oostelijk. De grotere lengte van de Atlantische groeve t.o.v. de groeve in de Indische oceaan creëert een globale oostelijke kracht op Afrika dat daarnaast ook een noordelijke impuls ondervindt vanuit de zuidelijk omtrekkende Atlantische groeve wat een centraal draaimoment veroorzaakt waardoor de grote Afrikaanse slenk uiteen gedreven wordt. De laminaire stroming onder Australië drijft dit continent noordelijk. De eilandenarchipels tussen Eurazië en Australië ( Indonesië, Filipijnen...) zitten in de compressiezone tussen Eurazië en Australië en kennen sterke aardbevingen en vulkanisme, zij vormen het westelijk middendeel van de 'ring of fire'. De bewegingssnelheid van de diverse platen in de pacific is gemiddeld 2 à 3 x sneller dan die in de Atlantische en Indische oceaan conform de hogere stromingssnelheid. De globale beweging van Afrika, Eurazië , Australië en Noord-Amerika is globaal noordelijk door de krachtiger noordelijke tensor cfr. uitleg infra. Zuid-Amerika, dat gefixeerd is tussen twee breuklijnen, beweegt noordelijk door de omtrekkende zuidelijke pacific stroming . Dit leidt in de Caraïben en in Midden-Amerika tot een compressiezone met sterke tektonische activiteit. Antartika ontspringt de continentendans omdat het gefixeerd wordt door omliggende breuklijnen die de resultante zijn van de stroming uit de 3 zuidelijke oceanen die door het corioliseffect een west-oost richting aanneemt. Vanuit deze ringvormige gordel worden alle overige landmassa's noordwaarts gedreven waardoor die overwegend op het noordelijk halfrond te vinden zijn. In de dalende magmastroom is er vulkanische activiteit op Antartica.
×