Ga naar inhoud
Log in om dit te volgen  
Gast David Erzeel

DeepskyLog 3.3

Aanbevolen berichten

Gast David Erzeel

Beste mensen,

Deze week is DeepskyLog versie 3.3 online gegaan. Allereerst wil ik zeggen dat wij deze versie grondig getest hebben alvorens ze te activeren, maar mocht iemand toch nog fouten vinden, stuur ons dan gerust een berichtje via de link onderaan links op DeepskyLog. Wij hebben getest in IE, Firefox, Opera, Chrome en Safari en op de platformen Windows en Linux. De developers zelf gebruiken meestal Firefox als standaard browser, hierin is dus ook het meeste testwerk verricht.

In deze nieuwe versie zijn enkele vernieuwingen aangebracht.

Het eerste wat opvalt is dat de layout lichtjes gewijzigd is. De rechterkolom is weggevallen om zo meer plaats te maken voor het centrale deel. Op deze manier krijg je op schermen met lage resolutie toch nog meer te zien dan voorheen. Ook de dropdown voor de lijsten had rechts niet genoeg plaats, zodat je lijsten met publieke namen niet voluit zag.

Voor het inloggen is er geen inlogknop meer. Geef gewoon je naam in, je paswoord, en druk op enter terwijl je in het paswoordveld staat.

Registreren gebeurt via de link 'Registreren' in plaats van via een knop.

Links bovenaan zie je trouwens onder welke naam je ingelogd bent, en welke module actief is. Rechts bovenaan kan je kiezen welke module je activeert.

Het scrollen over de verschillende pagina's met observaties gebeurt nu met vernieuwde paginaknoppen, de oude lijst met nummers 1 2 3 enz. is verdwenen. Als je graag naar een welbepaalde pagina gaat, kan je het paginanummer trouwens gewoon intypen in het vak tussen de pijltjes, en DSL springt dan onmiddellijk naar die pagina.

De pagina's voor het opzoeken van objecten of waarnemingen bereik je nu door op de knoppen 'Zoek object' of 'Zoek waarnemingen' te klikken. Vul je in het opzoekvak echter een criterium in, dan slaat DeepskyLog de opzoekpagina over en toont onmiddellijk de resultaten. In dit opzoekvak kan je enkel naamcriteria ingeven. Zo zal "M 2" je natuurlijk naar M 2 brengen. Je kan echter ook wildcards gebruiken. Zo zal "Arp %" je alle Arp objecten tonen, of "%andromeda%" of "%ring%" toont je alle objecten waar "andromeda" of "ring" in de naam voorkomen. Wens je meerdere zoekcriteria in te vullen, laat het opzoekvak dan blanco en dan kom je op de vertrouwde pagina met alle opzoekmogelijkheden. Geheel nieuw is dat er nu ook spatie-ongevoeligheid is. We testen de komende dagen nog of dat fijn werkt, maar je kan nu dus ook PK138+2.1 ingeven, de spatie wordt automatisch gegenereerd en je komt bij IC 289, aka PK 138+2.1 uit. Bij M % (M spatie %) blijft ze staan, anders krijg je bv ook alle MCG's bv. Zoals gezegd, we kijken nog even na wat het leukste werkt.

Eenmaal je bent ingelogd, verschijnen de dropdowns voor je lijsten, je instrument en je locatie bovenaan de pagina. De locatie en het instrument zijn daar geplaatst omdat zij belangrijk zijn bij het bepalen van de zichtbaarheid en de optimale vergroting van een object. Zo vallen ze op en zie je onmiddellijk voor welke plaats en welke telescoop alles berekend is. De lijsten staan bovenaan omdat je daar veel plaats hebt voor lange lijstnamen. De "Beheer" links laten je toe je lijsten, locaties of instrumentarium uit te breiden of op te kuisen.

De beheerpagina's die je minder vaak gebruikt, zitten nu samen gegroepeerd onder Toevoegen/wijzigen in de linkermenukolom. Daar kan je voortaan nieuwe objecten toevoegen aan DeepskyLog, of je oculairen, lenzen en filters beheren. Ook je profiel aanpassen kan via deze dropdownbox. Ze zitten daar samen wat weggestoken omdat we denken dat het niet zo vaak gebeurt dat je deze nodig hebt.

Op de hoofdpagina zelf heeft de titelbalk van de overzichten voor bv. waarnemingen (de rij met de titels objectnaam, sterrenbeeld, waarnemer, etc.) een andere achtergrondkleur gekregen. Op bepaalde schermen was de vorige kleur moeilijk te zien. Het sorteren gebeurt nu lichtjes anders. Op de naam van de kolom klikken, sorteert op deze kolom. Dit gebeurt ofwel in oplopende volgorde voor namen, sterrenbeelden en waarnemers. Bij instrument en datum gebeurt dit omgekeerd, dus de grote instrumenten en de meest recente data bovenaan. Een tweede keer op de kolomnaam klikken verandert hier niets aan. Wil je zelf controle hebben over het oplopende/teruglopende aspect, dan kan je op de kleine pijltjes klikken, zij sorteren in de ene of de andere zin.

Er zijn nog layout elementen veranderd, maar daarover straks meer. We hopen dat deze nieuwe layout wat beter zal overkomen.

Qua functionaliteiten zitten er ook nieuwe elementen in.

De "compact" view is nu ook beschikbaar voor niet-ingelogde gebruikers. De "compact LO", waarbij je je laatste waarneming ziet, om evidente reden niet.

Bij het opzoeken van waarnemingen is het nu mogelijk, eenmaal je het resultaat van de opzoeking hebt, alle objecten hieruit te filteren. Stel bv. dat je alle objecten wil die deze maand zijn waargenomen, dan ga je naar 'Zoek waarnemingen', je selecteert de gewenste maand en laat de query lopen. Eenmaal alle resultaten verschijnen zie je onderaan de pagina 'Filter objecten'. Klik je hierop, dan krijg je een pagina met alle betrokken objecten.

Op de pagina's met objecten zie je trouwens een nieuwe kolom achteraan: "Laatst gezien". Deze kolom vertelt je wanneer jij dat object laatst gezien hebt (in DeepskyLog natuurlijk). Zo kan je bv. alle messiers opzoeken, en sorteren op deze kolom. Soms is het ontnuchterend om te zien hoe lang het al geleden is dat je bepaalde Messiers zag .... ;-) Dat opzoeken kan trouwens snel, je typt gewoon M % (M<spatie>%) en je klikt op Zoek object.

Ook bij opzoekingen van waarnemingen merk je nu of je resultaat niets opleverde omdat het object niet gekend is, of simpelweg omdat er geen waarnemingen zijn. In het eerste geval krijg je de klassieke opmerking dat er niets gevonden is. In het tweede geval krijg je het object te zien met daaronder nul waarnemingen.

Onderaan de objectenpagina is de "download details pdf-file" grondig vernieuwd. De layout komt in twee vormen: gesorteerd op sterrenbeeld is de layout net iets anders dan wanneer er gesorteerd is op een ander veld. Probeer het maar eens. Bij sorteren op sterrenbeeld wordt er een extra titel in het rapport gezet bij elk nieuw sterrenbeeld. Het is duidelijk waarom dit enkel gebeurt per sterrenbeeld, en niet bij bv. sorteren op magnitude, of atlaspagina enz.

Dit overzicht tracht zo compact mogelijk te zijn, zodat je je eigen waarneemprogramma op zo weinig mogelijk plaats kan afdrukken. Daarom werden ook de kolomnamen weggelaten. Heb je deze liever wel, kies dan het gewone pdf rapport. Voor alle duidelijk vermelden we hier dus even wat er in het rapport wordt afgedrukt:

Object is al gezien of niet (Y of X of -, allen wel gekend), met bij de X(het aantal keer door anderen gezien) en bij de Y(anderen/jezelf), dan wanneer je het object het laatst zelf zag, dan de naam met een hyperlink naar

DeepskyLog om het object snel terug op te zoeken, dan het type in een afgekorte vorm, dan het sterrenbeeld (of niet als je op sterrenbeeld sorteerde) ook in een afgekorte vorm, dan de magnitude, surface brightness, de rechte klimming, de declinatie, de grootte en de positiehoek, de berekende zichtbaarheid (positief is zichtbaar, negatief is minder zichtbaar, tot niet zichtbaar onder een bepaalde negatieve waarde, een beetje in functie van de ervaring van de waarnemer), de optimale vergroting en in de laatste kolom de pagina in je atlas. De tweede lijn geeft de ngc beschrijving als die gekend is. Vooraan staat trouwens extra vermeld of het object voorkomt of een aparte vermelding kreeg in de Clark, Caldwell, H400, HII enz. lijsten. Tenslotte kan je hier nog een eigen tekst of de waarneemtekst van iemand anders aan toevoegen, maar daarover straks meer bij lijsten. Onderaan de pagina staat voor welke plaats en welke telescoop de zichtbaarheidsberekeningen gemaakt zijn.

Keren we terug naar de geselecteerde objecten, en kiezen we er één object uit, dan kom je op de detailspagina van een object. Naast de NGC omschrijving is nu een link toegevoegd naar de Dreyer codes die in de omschrijving gebruikt worden.

Bij de nabije objecten staat nu ook het object zelf, in een andere achtergrondkleur zodat je'm gemakkelijk herkent.

Klik nu eens op 'Nieuwe waarneming' en je komt op de vernieuwde waarneempagina. Het eerste dat opvalt zijn de kleurtjes. Dit is ook nieuw aan de layout, verplichte velden, of zeer belangrijke velden krijgen een lichtgele achtergrondkleur zodat je goed ziet dat ze moeten ingevuld worden. Dat is niet enkel op deze pagina, dat is overal zo (als we er geen over het hoofd gezien hebben). Niet enkel is de kleur veranderd, het font is ook italic, wat er op wijst dat je iets kan invullen. Dat is overal zo, ongeacht of het een verplicht veld is of niet. Als je iets in italic ziet, kan je het wijzigen, selecteren of kan je iets invullen, of iets dat je ingevuld hebt in het verleden.

Bij het ingeven van nieuwe waarnemingen zal je zien dat je per waarneming de achtergrondhelderheid rechtstreeks kan ingeven, of via het ingeven van de SQM waarde. Ook de grootte van het waargenomen object kan je nu specifiëren. Voor galaxies zijn er eveneens bijkomende velden die je kan specifiëren, alsook voor bolhopen en open clusters.

Bij de pagina 'Waarnemers' kan je nu ook een eigen of een publieke lijst selecteren in de sorteerkolom voor geziene aantallen. Zo kan je bv. nagaan waar je staat met je observaties van Fred's 200 lijst! Klik je door op je aantal, zie je zoals bij catalogussen een groen / rood overzicht. Een andere optie zit ook hier. Het bestond feitelijk al in versie 3.2, maar misschien wist je het toch niet. Kies bv. eens de Arp cataloog om op te sorteren. Klik op je nummer, en dan op het overzichtblad klik je op 'Toon met deelobjecten'. De gele vakken zijn vakken waarvoor je één of meerdere van de objecten zag die die Arp uitmaken. Handig voor Arp's, Hicksons, AGC's enz.

Tenslotte is er een laatste nieuwigheid bij lijsten. Selecteer even één van jouw eigen lijsten. Klik dan op één van de objecten in je lijst. Je zal nu zien dat de beschrijving een invulvak geworden is. Hierin kan je zelf de tekst zetten die je wil. Deze tekst verschijnt dan op je detail pdf formulier dat we daarnet besproken hebben. Wil je als je buiten staat niet vergeten dat je hier echt wel nut hebt van je OIII, of dat je op een kleine begeleider moet letten, of die balk die moeilijk te zien is? Zet het in de tekstbox, klik op 'Beschrijving aanpassen' en klaar is kees. Als je nu een pdf detail afdrukt, zal je die tekst terugvinden! Maar we gaan nog verder. Klik eens op 'Bekijk alle waarnemingen van ...'. Lees je hier ergens een beschrijving die je leuk lijkt of je kan helpen als je buiten staat? Wel, als je op de 'E' achteraan in de laatste kolom klikt, dat wordt die omschrijving toegevoegd aan de reeds bestaande omschrijving zonder die eerste te wissen. Bovendien kan je daarna terug fine-tunen in de omschrijving van de persoon die je toegevoegd hebt. Bovendien wordt er bij vermeld met welke telescoop die persoon waarnam, wie het was en waar hij of zij was. We hebben ondertussen gemerkt dat je bij observaties soms toch ook gewoon graag het object toevoegt of verwijdert zonder de observatie zelf. De laatste kolom bij een observatielijst bevat nu dus ofwel L - E, wanneer het object nog niet in de lijst zit. De L voegt het object toe aan de lijst, de E voegt het object toe aan de lijst en de observatie bij de beschrijving. Als het object al in de lijst zit, verschijnt E - R, E om de observatie aan de beschrijving toe te voegen, R om het object uit de lijst te verwijderen.

Deze nieuwe functie is overal aanwezig, ook op de pagina met het jaaroverzicht van waarnemingen, of als je zelf waarnemingen met een query opzocht. Zit het waargenomen object nog niet in je lijst? Dan staat er de "oude" L. Klik je hier op, dan wordt het object met de waarneemomschrijving in zijn geheel toegevoegd aan de lijst!

Inhoudelijk zijn de Pocket Sky Atlas (PSA) en de TriAtlas-Torres paginanummers toegevoegd. De verschillende versies B, BC en C worden ondersteund.

Qua taal is er nu meer gedacht aan buitenlanders die de site zouden gebruiken. Als je op de site komt via www.deepskylog.org of .be, dan krijg je alle jaarwaarnemingen te zien. Je hebt dan de mogelijkheid om enkel de waarnemingen uit je eigen taal te kiezen. Ben je een ingelogde gebruiker, dan zijn dit de talen die in je profiel staan vermeld. Ben je niet ingelogd, dan is dit de taal die je in de interface kiest. Bij opzoeken van waarnemingen wordt automatisch jouw profiel gekozen. Steeds heb je de mogelijkheid om toch alle waarnemingen op te roepen. Tenslotte zullen bij het klikken op 'toon alle waarnemingen van...' of op X(119) alle waarnemingen getoond worden. Opnieuw kan je met een simpele klik enkel jouw talen filteren. Het gebruik komt makkelijker over dan de uitleg hoor...

Tenslotte is er de mogelijkheid om nu in je browser, bij de 'Back' knop als je hem als lijst uitklapt, te zien naar welke pagina je terugkeert. Voorlopig staat er enkel een korte cryptische omschrijving in het engels, maar je kan er toch al mee op weg. Deze optie zal mooier uitgewerkt worden in verdere versies.

Beste mensen, we hopen dat jullie opnieuw veel plezier beleven aan de nieuwe mogelijkheden in DeepskyLog. Mochten jullie nog met vragen of problemen zitten, aarzel dan niet ons te contacteren. We zullen je met plezier verder helpen. Mocht je ideeën hebben over nieuwe zaken die DeepskyLog zouden kunnen verbeteren, dan horen we dit graag. Als we't zien zitten, programmeren we het er bij.

Een laatste puntje, een opgeslagen url zal waarschijnlijk niet meer functioneren omdat we intern met een iets andere strutuur werken. Dus het kan zijn dat je jouw shortcuts even moet bijwerken via www.deepskylog.org of .be.

Namens de developers,

David

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast Karel Dewaele

Da's een hele waslijst, zal het eens doornemen na de examens en dan m'n achterstand es wegwerken.

Eens vlug een kijkje genomen en er is veel bijgekomen. Chapeau voor jullie, de ontwerpers! :) Zal wel veel tijd in kruipen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

Log in om dit te volgen  

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan. Door het gebruiken van onze site ga je eveneens akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.